Electra köper EM Home

Foto: Electra

Electra har träffat överenskommelse att förvärva EM Home som bedriver kedjegemensam verksamhet för de 32 butiker som ingår i möbelkedjan EMs franchisekoncept vilka ägs och drivs av lokala entreprenörer. Under det brutna verksamhetsåret 2017/18 omsatte dessa butiker cirka 600 miljoner kronor i konsumentledet. Förvärvet förväntas bidra positivt till Electras resultat per aktie redan under 2019/2020.

– Electra har lång erfarenhet och hög kompetens inom logistik- och kedjehantering. Den infrastruktur vi har i form av lager, logistik, central kedjehantering, IT, webbshop och butiksdatasystem är tjänster som kommer att komma EM Home och möbelkedjan EM till nytta, säger Anneli Sjöstedt, vd på Electra.

I förvärvet ingår varumärket EM, kedjekontoret och handlaravtal med de 32 lokala entreprenörerna som alla äger sina egna butiker. Under det brutna räkenskapsåret 2017/18 uppgick omsättningen i EM Home till cirka 30 MSEK. Bolaget har en balansomslutning om cirka 15 miljoner kronor och ett eget kapital på cirka 3,5 miljoner kronor.