Trafikverket bygger ut E18 mellan Hjulsta och Jakobsberg

Nu kan allmänheten lämna synpunkter på Trafikverkets byggplaner för E4:an. Foto: Trafikverket

Trafikverket utvecklar och förstärker vägnätet i Stockholm med flera åtgärder på E4, E20 och E18 för att skapa en smidigare och säkrare trafik både i regionen och landet.

Den nya dragningen av E4:an, Förbifart Stockholm, gör trafikplats Hjulsta till en viktig knutpunkt där E4 och E18 möts. För att öka framkomligheten och säkerheten i området planerar man att anpassa E18 mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Jakobsberg med fler körfält och bygga ut trafikplatserna Hjulsta och Barkarby.

Nu genomförs samråd om Trafikverkets byggplaner gällande trafikplats Hjulsta och trafikplats Jakobsberg.