Extra resurser till stora infrastrukturprojekt

Regeringen har beslutat om att länsstyrelser ska kunna få extra ersättning för arbetet med stora infrastrukturprojekt. Arkivbild

Regeringen har beslutat om att länsstyrelser ska kunna få extra ersättning för arbetet med stora och viktiga infrastrukturprojekt. Syftet är att underlätta genomförandet av dessa projekt och förhindra att de försenas.

– Regeringen genomför just nu rekordstora investeringar i landets infrastruktur. För att planeringsarbeten inte ska försena viktiga infrastrukturinvesteringar får Trafikverket möjlighet att ge extra resurser till länsstyrelserna. Genom en snabbare utbyggnad av infrastruktur i hela landet kan vi öka takten i klimatomställningen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förordningen innebär att Trafikverket ska peka ut vilka projekt de anser är så omfattande att extra resurser till länsstyrelsen behövs. Det är sedan regeringen som i sitt beslut om nationell plan tar ställning till vilka projekt som kan ges ersättning.