Air Leap ansöker om företagsrekonstruktion

Air Leap ställer in all flygverksamhet. Foto: Bene Riobó

Styrelsen i Air Leap Aviation har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion och ställer samtidigt in all flygverksamhet från och med den 24 januari.

Huvudorsaken till beslut, är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva verksamheten vidare i nuvarnde form med de förutsättningar som finns idag. Företaget har upprätthållit flygdriften de senaste två åren under covid-19, med näst intill obefintligt statligt stöd.

Air Leap har bidragit till att viktig infrastruktur kunnat bibehållas under pandemin, vilket man menar borde ha inneburit betydligt mer ekonomiskt stöd när man betänker de omfattande restriktioner som vår bransch har påverkats av.

Man beklagar de olägenheter detta kan komma att medföra för våra kunder. De som har köpt biljetter för resa efter den 24 januari ombedes att gå in på Air Leaps hemsida för att få närmare information de närmaste dagarna.