Svevia tar vägunderhållet i Västerås Stad

Västerås kommun ger Svevia fortsatt förtroende med ett två år långt avtal för underhålls- och nybeläggning av asfalt. Foto: Markus Marcetic.

Från och med årsskiftet kommer Svevia på uppdrag av Västeråskommun att utföra beläggningsarbete för löpande underhåll och för nya asfaltytor. Avtalet är på två år med möjlighet till ytterligare två optionsår.

– Västerås kommun arbetar framsynt med sitt beläggningsunderhåll och har inför varje säsong en färdig plan för vilket arbete som ska prioriteras. Under den förra säsongen utförde vi beläggningsarbete på flera av de stora lederna i kommunen som till exempel Cityringen, Vallbyleden och vägen ut till Gäddholm, men även på ett flertal gång- och cykelvägar. Det löpande arbetet planeras hela tiden i ett nära samarbete mellan oss och Västerås kommun, säger Andreas Kristiansson, Svevia.

Under förra säsongen utförde Svevia beläggningsarbete som omfattade cirka 50 000 ton asfalt.

– Även om avtalet handlar om utläggning av asfalt tror jag att det är en trygghet för våra kunder att ha en leverantör som har ett helhetserbjudande som sträcker sig från ballast till massatillverkning, utläggning, vägmarkeringar, trafikanordningar, vägunderhåll och anläggningsarbete, säger Andreas Kristiansson.

Det nya avtalet som är ett ramavtal gäller från och med årsskiftet och ger Svevia förtroendet för ytterligare två år med möjlighet till två optionsår.