Afry tar projekteringsuppdrag i Finland

Riksväg 180 i Finland ska renoveras. Foto: Migro

Afry är utvald att delta i renoveringen av riksväg 180 i Finland. I Afrys uppdrag ingår projektering av en ny 300 meter lång bro samt vägutformning och specialkonstruktioner i hela projektområdet.

Renoveringen av riksväg 180 i Finland brådskar då det är den enda vägförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård, och de två huvudbroarna är viktiga för industrin, turismen och invånarna i området. Målet med projektet är att förbättra och trygga den enda permanenta vägförbindelsen i Åbolands skärgård. Samtidigt stöder projektet utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln. Byggstart planeras under 2023.

Afrys uppdrag omfattar projektering av den nya 300 meter långa Hessundsbron och vägutformningen i hela projektområdet, som syftar till att öka boendetrivseln och trafiksäkerheten samt förbättra och modernisera cykel- och gångvägar.

Uppdraget omfattar trafikkorsningar, tre mindre broar och andra specialkonstruktioner. Afrys underleverantörer i projektet är SOFiN Consulting och ARUP Group. Kirjalansalmibron kommer att ritas av WSP Finland Oy. När vägen är färdig kan den transportera tyngre transporter och därmed bättre tillgodose den lokala industrins behov.

– I brokonstruktionen kommer vi att ägna särskild uppmärksamhet åt livslängden och underhållsförmågan. Båda broarna måste vara hållbara och klara tunga industritransporter under åtminstone de kommande 100 åren, säger Janne Wikström, projektledare, Transportinfrastrukturmyndigheten.

– Broar är ofta viktiga landmärken i sin miljö. Afry har stor erfarenhet av krävande bro- och vägprojekt och det är fantastiskt att vara med och bidra till en mer hållbar infrastruktur som förbättrar områdets attraktionskraft för både invånare och industriella aktörer, säger Afrys Jarmo Niemi, marknadsområdeschef, broar och specialkonstruktioner.