Reviderade standarder för eldrivna fartyg

Elinstallationer ombord i fartyg har blivit alltmer avancerade. Foto: Forsea

Elinstallationer ombord i fartyg har blivit alltmer avancerade. För att möta de nya kraven är därför flera delar av den omfattande standarden om el till sjöss under omarbetning. Hett just nu är möjligheten att ansluta till landström när man ligger vid kaj, eftersom de nödvändiga standarderna nu (nästan) finns på plats. Tillsammans med de senaste årens snabba utveckling av laddningsbara batterier öppnar detta också för en övergång till el- eller hybriddrift, åtminstone för fartyg på kortare rutter. Standarder lägger inte bara ribban för säkerhet och funktion De ger även en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster.

Flera delar av den internationella standarden IEC 60092 om elinstallationer i fartyg är därför under omarbetning. En bit på väg – men fortfarande möjliga att påverka – är revisionerna av delarna 305 om batterier, 401 om elinstallationen, 501 om elmotorer för framdrivning och 504 om instrumentering och styr- och reglerutrustning. Detsamma gäller EMC-standarden IEC 60533 som också är under översyn. Längre komna är delarna 303 om transformatorer, 304 om strömriktare och 306 om ljusarmaturer, där vi bör kunna se de nya utgåvorna under nästa år. Elinstallationer i små fartyg behandlas i IEC 60092-507 (SS-EN 60092-507.

Standarderna för anslutning till landström omfattar både installationen ombord och anordningarna i hamn. De båda internationella standarderna IEC/IEEE 80005-1, High voltage shore connection systems – General requirements och IEC/IEEE 80005-2, High and low voltage shore connection systems – Data communication for monitoring and control, kompletteras för lågspänning av den provisoriska IEC PAS 80005‑3. Den kommer snart att ersättas av en IEC/IEEE 80005-3.

I hamnen kan det vara aktuellt att kombinera med batterilager. Även på det området utvecklas nya standarder. Den som inte engagerar sig i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek aktuellt och lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.