Nu finns standard för landström till fartyg i hamn

Standarden för landanslutning av fartyg med lågspänning är klar. Foto: SEK

Standarden för kontakter för landanslutning av fartyg med lågspänning är klar. Därmed finns alla standarder som behövs för att världens fartyg ska kunna försörjas med landström vid kaj. Standarden för funktion och säkerhet i själva elsystemet för landanslutning är ännu så länge bara provisorisk, men senare i år väntas också den standarden bli färdig.

Sjöfart är en internationell verksamhet och arbetet med de här standarderna har skett i ett internationellt samarbete. Det gäller också standarden för lågspänningskontakterna, IEC 60309-5, som nu också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard, SS-EN IEC 60309-5. Den har den långa titeln: Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 5: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för anslutningsdon för landanslutning av fartyg. Möjlighet till landström är en av punkterna i EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Den tillhörande systemstandarden är ett samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO och den amerikanska organisationen IEEE: Utility connections in port – Part 3: Low voltage shore connection (LVSC) systems – General requirements. Den nuvarande utgåvan är provisorisk, men en ”riktig” standard är alltså på gång.

Kontaktdonet enligt SS-EN 60309-5 är runt och med en diameter på 103 mm. Största märkström är 350 A. Förutom tre faser och jord har den också fyra, klenare pilotkontakter. De ingår i kretsar för övervakning av kontinuiteten i anslutningen.