Ny SVU-rapport om spårning av råvattenursprung

Rapporten behandlar isotopanalyser för att spåra vattenkvalitetsförändringar. Foto: Svenskt Vatten

Ny SVU-rapport berättar om spårning av dricksvatten i vattentäkter. Rapporten beskriver hur miljöforensik kan tillämpas vid dricksvattentäkter för att spåra ursprunget till vatten och föroreningar.

I studien kombinerades screening- och isotopanalyser för att spåra vattenkvalitetsförändringar kopplade till havsvattenintrång och ytvatteninfiltration i vattentäkter. För att underlätta tolkningen av data behöver det också utvecklas ett tolkningsverktyg.