Infrastrukturplanen otillräcklig för Skåne

Skåne behöver större visioner än de förslag Trafikverket presenterar. Foto: Region Skåne

Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell infrastrukturplan för Sverige för åren 2022-2033. Planen omfattar åtgärder för totalt 799 miljarder kronor. Trafikverket föreslår bland annat att bygga en ny stambana mellan Lund och Hässleholm. Däremot finns det inga satsningar på Skånebanan mellan Kristianstad och Hässleholm eller på Ystadbanan.

– Skåne och Sverige behöver större visioner än de otillräckliga förslag som Trafikverket kommit med, säger Anna Jähnke (M), regionråd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Skåne.

– Region Skåne och skånska kommuner erbjöd sammanlagt en miljard i samfinansiering av bland annat Helsingborg-Maria, Ystadbanan och Skånebanan men trots detta missar Trafikverket i det regionala erbjudandet och de regionala behoven, säger Anna Jähnke.

Av de totalt 28 miljarder kronor som Trafikverket föreslår ska gå till åtgärder i Skåne går två tredjedelar till den nya stambanan. Trafikverket föreslår utöver det inga nya statligt finansierade åtgärder i Skåne.

– Vi hoppas att regeringen tar ett helhetsgrepp om Trafikverkets förslag och kan inkludera investeringar som är nödvändiga för att få skånsk och svensk infrastruktur att fungera. Skåningarna måste få bättre tillgång till arbetspendling, tåg som går i tid och vägar som håller måttet. Därför tycker vi att regeringen även bör inkludera det skånska erbjudandet om en miljard kronor i sam- och medfinansering till nya spår i Skåne, avslutar Anna Jähnke (M).

Trafikverket föreslår också att landanslutningarna till Öresundsbron ska förstärkas med omkring 1 miljard kronor. Dessa medel tas från Öresundsbron själv och inte ur statsbudgeten. De 16 miljarder kronor som Trafikverket anslår till en ny stambana mellan Lund och Hässleholm täcker dock endast hälften av vad sträckan beräknas kosta. Därför kommer sträckan inte bli klar förrän långt efter planperiodens slut 2033.

– Den fasta förbindelsen genom Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland öppnar redan 2029 och ändå lyser satsningarna för att ta emot den ökade godstrafiken med sin frånvaro. En halv stambana ger ingen resnytta – hela sträckan Lund-Hässleholm måste finansieras, annars tränger Stambanan ut allt annat utan att det går att färdas en minut snabbare det närmsta decenniet, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Trafikverket föreslår omfattande satsningar i järnvägstrafiken i Norrland, vilka bland annat föreslås finansieras genom lån.

– Kan Trafikverket föreslå lånefinansiering för att lösa utmaningar i Norrland borde det gå att göra samma sak för södra Sverige. Trafikverket behöver kunna öka tempot på investeringar och hitta nya vägar framåt, säger Ulrika Geeraedts.