Stockholmsregionen får 172 miljoner i bredbandsstöd

Bredbandssatsningarna måste stärkas för att nå regeringens mål om att alla hushåll ska ha bredbandstäckning 2025. Arkivbild

Post- och telestyrelsen har givit besked om hur bredbandsstödet för 2021 fördelas över landet och Stockholmsregionen får den största tilldelningen av medel på 172 miljoner kronor av de 1,6 miljarder som delas ut. Gustav Hemming, som är tillväxt och skärgårdsregionråd, ser en positiv förändring från statligt håll men anser att det fortfarande behövs mycket mer pengar.

– Jag är glad att våra ansökningar lyckats tämligen väl och att vi i Stockholmsregionen inte missgynnats i förhållande till andra regioner i den statliga fördelningen. Samtidigt är det tydligt att de statliga bredbandssatsningarna måste stärkas om vi ska nå regeringens mål om att alla hushåll ska ha bredbandstäckning 2025. Knappt 60 000 hushåll i vårt län saknar tillgång till fast bredband men stödet kommer enbart nå runt 2600 hushåll vilket är långt ifrån tillräckligt, och bilden är liknande i hela landet, säger Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd.

En stor andel medel som tilldelas länet går till Norrtälje kommun, 87,5 miljoner kronor, vilket är positivt eftersom kommunen ligger efter i utbyggnaden. Pengarna går bland annat till en utbyggnad av bredband på Norröra och Söderöra. En annan kommun som också fått en stor summa är Värmdö kommun, 28 miljoner, för att bland annat kunna bygga ut bredband på Svartsö, Gällnö och närliggande öar.

– För att kunna bo, leva och verka i hela länet behövs en bra uppkoppling överallt i regionen. Jag ser särskilt positivt på att olika skärgårdsprojekt har lyckats få medel. Vi var starkt oroade att stödets utformning skulle missgynna skärgården, där det ofta är dyrt att bygga ut bredbandet, säger Gustav Hemming (C).

– Vi ser att bredbandsstödet främst går till fritidsbebyggelse , 65 procent och enbart 26 procent till fasta hushåll och 9 procent till arbetsställen. En förklaring till det är att fritidshusen ligger i anslutning till platser där många fastboende bor, och därför hänger med ”på köpet”. Även om vi vill att fastboendes och näringsidkares tillgång till bredband ska prioriteras så kan en bättre tillgång till bredband i fritidsbebyggelse underlätta för fler att flytta ut i sina sommarhus. Vid framtida utlysningar ska vi dock se om vi kan stärka träffsäkerheten så andelen fasta hushåll och näringsidkare som nås av bredband kan bli större, säger Gustav Hemming (C).