Tunnelborrmaskinen Elektra lämnar området under Danderyds sjukhus

Tunnelborrmaskinen väger 1000 ton och är 240 meter lång. Foto: Svenska Kraftnät

Tunnelborrmaskinen Elektra lämnar nu Danderyds sjukhus. Tunnelborrmaskinen rör sig stadigt framåt och inom kort lämnar den området under Danderyds Sjukhus efter drygt 3 000 meter borrad tunnel, på väg mot Stockholm.

På sjukhuset finns mätare för stomljud och vibrationer installerade. Mätvärden har skickats till sjukhuset veckovis för kunskap läget, hur långt tunnelborrmaskinen har avancerat i förhållande till sjukhuset och vilka nivåer som har uppmätts.

Projektet startade i februari 2020 och borrningen pågår i cirka fyra år. Tunnelborrmaskinen väger 1000 ton och är 240 meter lång. Tunneln är fem meter i diameter. Till tunneln ska byggas sex ventilationsschakt. Tunneln går mellan 50 och som djupast 100 meter under marken. Budgeten för hela projektet – tunnel och kablar – uppgår till cirka 3 miljarder kronor

Bergkvaliteten varit god under marken vid sjukhuset, med någon enstaka, kortare passage med mindre behov av tätning. Den mängd vatten som läckt in i tunneln ligger med god marginal under de riktvärden som gäller enligt projektets miljödom.