IIoT och Industry 4.0 har säkerhetsutmaningar

Varje ny enhet som ansluts till IIoT är en potentiell risk. Bild: Advenica

Industrial Internet of Things, IIoT, och Industry 4.0 möjliggör en högre grad av automatisering samt underlättar förbättringar av produktivitet och effektivitet, vilket innebär ekonomiska fördelar. Men med utbredningen av IIoT uppstår nya säkerhetsproblem. För att undvika risken för cyberattacker måste industrier och företag som börjar arbeta med IIoT höja säkerhetsnivån, menar man på cybersäkerhetsföretaget Advencia.

IIoT, avser sensorer, styrdon och andra kontrollenheter som är nätverksanslutna med industriella applikationer. Anslutningen möjliggör datainsamling, utbyte och analys samt en högre grad av automatisering genom att använda molntjänster för att förfina och optimera processkontrollerna.

Iot och IIoT har samma bas av tillgänglighet samt intelligenta och anslutna enheter. Den enda skillnaden är användningsområdena och användarna. Medan IoT oftast används av konsumenter, används IIoT för industriella ändamål såsom tillverkning, övervakning och ledningssystem.

När IIoT blir vanligare uppstår nya säkerhetsproblem. Varje ny enhet eller komponent som ansluts till IIoT är en potentiell risk. Det kan vara svårt att upprätthålla säkerheten när antalet anslutningar ökar. Osäkra IIoT-system kan få flera negativa och svåra konsekvenser, till exempel driftsstörningar och monetära förluster.

Många säkerhetsproblem i samband med IIoT härrör från brist på grundläggande säkerhetsåtgärder. Säkerhetsluckor som exempelvis exponerade portar, otillräcklig autentiseringsmetod och föråldrade applikationer bidrar till ökad risk.

För att åtgärda detta krävs lösningar som kan separera och kontrollera dataflöden. Genom att tillämpa segmentering med högassuransprodukter bevaras den fysiska åtskillnaden mellan känsliga nätverkssystem samtidigt som helt säker kommunikation möjliggörs. Resultatet är skydd på hög nivå.

Med detta på plats är loggning av säkerhetsdata nästa prioritet. Genom att övervaka inloggningar, misslyckade inloggningsförsök, transaktioner, USB-användning med mera kan du komma fram till effektiva förebyggande åtgärder som vid behov även kan införas omedelbart.