Siemens Financial Services släpper rapport om behovet av laddningsinfrastruktur

Det kommer att krävas betydande investeringar i laddningsinfrastruktur världen över. Foto: SFS

Marknaden för elfordon växer snabbt och kräver stöd från ett utbrett nätverk av snabbladdningsstationer som liknar dagens bensinstationsnät. En ny studie från Siemens Financial Services, SFS, uppskattar att storleken på den globala "investeringsklyftan" i laddningsinfrastruktur för elfordon är 389,1 miljarder kronor för 2021-23, och att den kommer att öka exponentiellt till 895,4 miljarder kronor mellan 2024-26.
 
SFS studie som uppskattar de investeringar som krävs globalt de kommande sex åren för att snabbt kunna använda laddningsnätet för elfordon. Denna "investeringsklyfta" representerar skillnaden mellan laddningsinfrastrukturen som redan finansieras och den som fortfarande betalas genom kapitalutgifter.

Den första i en serie av tre, "Finansiering av klimatomställning: eMobility" undersöker pressen på utbyggnad av global laddningsinfrastruktur för elfordon, så som bilar, lastbilar och bussar. Det akuta behovet av investeringar i laddningsinfrastruktur drivs av transportsektorns officiella utsläppsmål, som i sig utgör en nyckelfaktor för att uppnå nationella klimatomställningsmål, tillsammans med den dominerande allmänna opinionen runt om i världen att migrera till elfordon.

För att främja elfordonstrenden visar studien att det kommer att krävas en betydande investering i laddningsinfrastruktur världen över. Smart finansiering från specialistfinansiärer används för att anpassa investeringskostnaderna till det förväntade kassaflödet som laddstationerna genererar, något som gör investeringsbudgeten neutral. Användning av sådana finansieringsalternativ kommer att påverka utbyggnadstakten av laddningsinfrastrukturen och kommer att spela en avgörande roll för utvecklingen av elfordonsmarknaden som helhet.

– Den förväntade enorma tillväxten av elfordonsmarknaden kommer att kräva stöd i en omfattande laddningsinfrastruktur, säger Adrian Knöpfli, Nordic Key Account Manager Smart Infrastructure, Siemens Financial Services, Sverige. "En sådan investering bör vara lika effektiv och hållbar som teknologin den stöder och det är därför som smarta finansieringslösningar, som är baserade på användningsgrad, är mest lämpade att ta sig an denna utmaning".