Verizon och Amazon i samarbete om kommunikationssatelliter

Nu etableras ytterligare ett globalt system för bredbandstillgång via satellit. Foto: Verizon

Verizon Communications och Project Kuiper, ett avancerat satellitnätverk med låg omloppsbana tillkännager idag ett strategiskt samarbete kring utveckling av anslutningslösningar för områden och platser med begränsad eller obefintlig internettäckning. Som en del av samarbetet har Project Kuiper och Verizon börjat utveckla tekniska specifikationer och definiera preliminära kommersiella modeller för en rad anslutningstjänster för amerikanska konsumenter och globala företagskunder verksamma på landsbygden och avlägsna platser runt om i världen.

Projekt Kuiper är ett initiativ för ökad global bredbandstillgång genom en konstellation av 3 236 satelliter i låg omloppsbana, LEO, runt jorden. Systemet kommer att betjäna enskilda hushåll, skolor, sjukhus, företag och andra organisationer som är verksamma på platser med begränsad eller obefintlig internettillgång. Amazon har initialt förpliktat sig till en summa på 10 miljarder dollar till programmet, vars syfte är att leverera snabbt och prisvärt bredband till kunder och samhällen runt om på planeten.

– Project Kuiper erbjuder flexibilitet och unika möjligheter för ett LEO-satellitsystem, och vi är glada över möjligheten att tillföra ett kompletterande anslutningsskikt till vårt befintliga Amazon-partnerskap. Vi vet att framtiden kommer att byggas på vårt ledande 5G-nätverk, vilket är designat för mobilitet, fast trådlös åtkomst och molnberäkningar i realtid. Ännu viktigare är att vi anser att kraften i denna teknik måste vara tillgänglig för alla. Dagens tillkännagivande kommer att hjälpa oss att utforska nya överbryggande vägar som delar och påskyndar fördelarna och innovationen med trådlös anslutning, vilket hjälper våra kunder, på både global och lokal skala, säger Verizons ordförande och CEO Hans Vestberg.

Partnerskapet syftar till att utöka internettäckningen och leverera nya kundfokuserade anslutningslösningar som kombinerar Amazons avancerade LEO-satellitsystem och Verizons högklassiga trådlösa teknologi och infrastruktur. Till att börja med kommer Amazon och Verizon fokusera på att expandera Verizon-datanätverk genom att använda mobila backhaul-lösningar från Project Kuiper. Integrationen kommer utnyttja den antennutveckling som redan genomförs av Project Kuiper-teamet. Båda ingenjörsteamen arbetar nu tillsammans med att definiera tekniska krav för att bidra till att utöka den fasta trådlösa täckningen till landsbygden och på avlägsna samhällen över hela USA.

– Det finns miljarder människor utan tillförlitlig bredbandsåtkomst, och inget enskilt företag kommer egenhändigt klara av att minska den digitala klyftan. Verizon är ledande inom trådlös teknik och infrastruktur och vi är stolta över att arbeta tillsammans för att utforska hur vi kan erbjuda snabbt och tillförlitligt bredband till de kunder och samhällen som behöver det mest. Vi ser fram emot att samarbeta med företag och organisationer runt om i världen som delar detta engagemang, säger Amazons CEO Andy Jassy.

– Tillsammans kan Verizon 5G och Amazon LEO-satellitnätverket skapa motståndskraftiga anslutningslösningar för företag. Vårt mål är att frigöra kraften i tillförlitliga anslutningar för våra kunder, så att de fullt ut kan nyttja vårt växande ekosystem. Genom att använda backhaul-lösningar kan vi ytterligare utöka våra anslutningsmöjligheter och komplettera vårt 4G LTE- och 5G-nätverk, säger Sampath Sowmyanarayan, Chief Revenue Officer för Verizon Business