En av fyra tycker politikerna hanterar bredbandsfrågan bra

24 procent av svenskarna tycker att politikerna hanterat Bredbandsutbyggnaden bra. Arkivbild

Kantar Sifo har undersökt attityden till bredbandsutbyggnaden hos svenskarna under 2021. Totalt var 4 206 svenskar, över hela landet, med i undersökningen. Siffrorna visar att två av landet tio miljoner svenskar är missnöjda med sin bredbandsuppkoppling och kritiken är hård mot politikernas prioritering av bredbandsfrågan. Endast en av fyra, 24 procent, av svenskarna tycker att politikerna hanterat frågan bra. 

Gotland har haft en offensiv bredbandsutbyggnad, och regionens invånare är också de mest positiva till politikernas prioritering av bredbandsfrågan. I botten ser vi Kalmarregionen där endast sex procent tycker politikerna hanterat frågan bra. Region Kalmar är också där bredbandsutbyggnaden gått långsammast – här har endast 75 procent snabbt bredband, betydligt färre än landsgenomsnittet på 87 procent. 

– Det är påfallande lågt förtroende för politikernas insatser i bredbandsfrågan. Vi och många av våra medlemsföretag har vid upprepade tillfällen poängterat vikten av ett ökat politiskt fokus på frågan. Covid-pandemin och dess hemmajobbande har ökat förståelsen för vikten av bredbandsinvesteringar, vilket är välkomna steg i rätt riktning. Men ännu räcker det inte hela vägen fram, säger Åsa Zetterberg, förbundsordförande, IT&Telekomföretagen.

Post- och telestyrelsen har tidigare nämnt att det krävs 22 miljarder kronor i stödmedel från regeringen, som hittills avsatt endast 3,35. En konsekvens av detta visas i en tidigare rapport som IP-Only gjort med riksorganisationen Hela Sverige ska Leva. Beräkningar visar att enbart sex av landets 21 regioner förväntas nå regeringens bredbandsmål för 2025. 

– Vi ser ett stort intresse hos lokala politiker, men deras och vår utmaning är att regionerna är bakbundna då stödmedlen är för få och små. IP-Only är beredda att fortsätta investera miljardbelopp, men behöver samtidigt kompletterande stödmedel för att kunna göra det. Det är först när vi investerar tillsammans som vi kan nå den jämlikheten rikspolitikerna pratar om. Nu är det upp till bevis, säger Fredrik Borg, chef IP-Only.  

Bredbandsutbyggnaden ska vara marknadsdriven enligt regeringen, något företaget IP-Only tycker är en bra strategi. Lösningen är samarbete – många och mellan alla. 

– Marknadsaktörerna har drivit utbyggnaden, och är skälet till att Sverige generellt ligger bra till i en internationell jämförelse. Den stora utmaningen är att utbyggnaden är ojämlik i Sverige – städerna ligger oerhört långt framme, men landsbygden har halkat efter. Vi har goda samarbeten och dagliga samtal med regioner, kommuner och stadsnät – vi är redo ute i landet, tillsammans, säger Henrik Gustafsson, kommersiell- och samverkanschef på IP-Only. 

Vidare visar Kantar Sifo-undersökningen att bredband är centralt för landsbygden. Bland annat säger fler än hälften, 56 procent, att de inte kan tänka sig att flytta till ett hus utan snabbt bredband.