Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum

Ovanligt höga nederbörden har skapat en stor höstflod. Foto: Fortum

Energibolaget Fortum, som äger och driver ett stort antal kraftverk och dammar har experter på vattenreglering som kontinuerligt följer hur väderprognoser uppdateras och hur mycket regn som faktiskt faller. Med egna verktyg och modeller uppdateras därefter löpande tappningsplanerna – alltså hur mycket vatten som släpps igenom kraftverk och dammar. Ovanligt höga nederbörden har skapat en stor höstflod som hållit såväl vattenregleringsexperter som annan personal på bolaget ordentligt sysselsatta. 

 – Fortums högsta prioritet i en sådan här ansträngd situation är säkerheten, säger Claes Kjörk som är företagets samordningsansvarig för vattenreglering. Det handlar om de som bor och verkar vid och i närheten av våra kraftverk och dammar, och även upp- och nedströms vattendragen där vi har verksamhet. Men självklart också om vår egen personal, samt de entreprenörer vi anlitar. Vi gör vårt yttersta för att ha korrekta prognoser, vidta förebyggande åtgärder och aktiva insatser för att minska trycket på vattendragen när flödena blir onormalt höga. 

De vattendrag som har påverkats mest av de höga vattenflödena är Klarälven, Dalälven och Norsälven med biflöden, i Värmland och Dalarna. Fortum har haft intensiva kontakter med berörda kommuner, länsstyrelser och räddningstjänst så att man gemensamt kunnat vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor, natur och infrastruktur. 

Det vattenkraftoperatörer som Fortum kan göra i sådana här situationer handlar inte minst om att öppna dammluckor och släppa igenom mer vatten än vad som normalt driver turbinerna vid kraftverken. Att släppa igenom vatten på det sättet kallas för “spill”, då det alltså inte genererar el.