Tio miljoner till forskning om framtidens flygplats

Autonomisk kontroll ska införas vid Remote Tower Center, RTC, i Sundsvall. Arkivbild

Mittuniversitetet har beviljats tio miljoner kronor av VINNOVA för fortsatt forskning kring framtidens flygplats. Dessutom tecknar Mittuniversitetet och LFV ett samarbetsavtal kring forskning om flygtrafikledning och flygplatsdrift inom ramen för LFV Aviation Research Center, LARC, i Örnsköldsvik.

– Vi har ett bra projektkonsortium där alla aktörer har ett starkt intresse i att utveckla metoder och teknik för framtidens autonoma flygplatser, säger Benny Thörnberg, docent vid forskningscentret STC, Mittuniversitetet.

Det tvååriga projektet syftar till fortsatt forskning kring fjärrstyrda flygplatser och forskning kring självstyrande fordon som i framtiden sköter till exempel övervakning, friktionsmätning, snöröjning, sopning, lasthantering och avisning. I projektet används bland annat teknik som i realtid håller reda på var enskilda fordon befinner sig på flygplatsen, men också teknik som ska ge utförligare information om landningsbanans förhållanden för ökad driftssäkerhet.

Målsättningen är att fjärrstyrning och autonomisk kontroll successivt ska införas vid Remote Tower Center, RTC, i Sundsvall, där man ska kunna ge uppdrag till autonoma markfordon och andra funktioner vid Örnsköldsvik Airport.

– Vi vill skapa en digital tvilling till Örnsköldsviks Airport vid RTC i Sundsvall. I förlängningen är målet att också kunna använda tekniken till att övervaka luftrummet med hjälp av drönare och också styra var andra drönare tillåts flyga och inte, säger Benny Thörnberg.

I anslutning till projektet tecknar också Mittuniversitetet och LFV ett samarbetsavtal kring forskning.

– Samarbetet är viktigt för LARC, LFV Aviation Research Center vars syfte är att driva forskning och innovation kring flygets utmaningar i samverkan med så väl industri, akademi och samhälle. Den akademiska kompetensens bidrag är central för att få fram kvalitativa forskningsresultat och utveckla kunskap. Vi behöver utveckla och demonstrera nya lösningar för att minska klimatpåverkan, öka kostnadseffektiviteten och samtidigt garantera säkerheten, säger Gunnar Olsson tf forskningschef LFV.

– Det är angeläget att vi samarbetar med utvecklingsinitiativ i regionen och just flygindustrin är ett spännande område. Genom avtalet kan vi kraftsamla och skapa förutsättningar för att genomföra gemensamma forsknings- och utvecklingsaktiviteter, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet.