Sprängningarna vid Kallebäcksmotet på Västlänken återupptas

Byggnationen av den södra tunnelmynningen för Västlänken pågår för fullt. Foto: Trafik Göteborg

Byggnationen av den södra tunnelmynningen för Västlänken pågår för fullt vid Kallebäcksmotet väster om E6. I mitten av augusti inleddes sprängningar vid Kallebäcksmotet vardagar strax innan lunch, vilket stoppade trafiken på E6 i båda riktningar. Dessa fick senare avbrytas för arbeten med att förstärka stödkonstruktionen för schaktet.

Nu återupptas sprängningarna vid Kallebäcksmotet och därmed också trafikstoppen på E6. Sprängningarna sker – precis som tidigare – vardagar mellan klockan 11.20 och 11.40 i höjd med Kallebäcksmotet och trafiken på E6 stoppas i båda riktningar.

Stoppen riskerar att leda till långa köer på E6 – eventuellt så långt som upp till Tingstadstunneln i norr och ned till Lackarebäcksmotet i söder. Köerna kan i värsta fall bestå i 15-20 minuter efter det att trafiken har släppts på. Trafikanter kan hålla koll på det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen. De sprängningar som genomfördes i augusti medförde kortare trafikstopp än befarat. I flera fall varade de endast i cirka fem minuter. Även köerna vid trafikstoppen var kortare än beräknat.

Även trafiken på väg 40 i riktning mot Borås påverkas, då de två påfarterna i Kallebäcksmotet från E6 till väg 40 i riktning mot Borås stängs vid sprängningarna. Detta berör också bussarna som går från Göteborg till Borås, Mölnlycke eller Landvetter samt flygbussarna mot Landvetter flygplats.

Orsaken till att sprängningarna sker dagtid och inte nattetid – då trafiken förvisso är mycket lugnare – beror framförallt på att såväl väg som järnväg måste inspekteras efter varje sprängning, vilket måste ske i dagsljus. Ett annat skäl är att sprängningar nattetid helt enkelt inte är tillåtet i detta område, eftersom det skulle innebära för stor störning för de boende i närheten.