SGBC ingår partnerskap med Building Research Establishment

Sabina Jonestrand, chef Breeam & Hållbar infrastruktur SGBC. Foto: SGBC

Sweden Green Building Council, SGBC, ingår nu ett partnerskap med Building Research Establishment, BRE, gällande Ceequal i Sverige. Ceequal är världens idag ledande certifieringssystem inom anläggning och infrastruktur med över 1000 registrerade projekt. Inledningsvis erbjuder SGBC en introduktionskurs på svenska för att i förlängningen genomföra mer arbete kopplat till certifiering med Ceequal .

BRE är ett brittiskt, världsledande forskningscenter inom byggnadsvetenskap. Ceequal är deras internationella, evidensbaserade hållbarhetscertifieringssystem för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning samt offentliga miljöer. Certifieringen syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än de befintliga lagkraven inom hållbarhetsområdet för att på så sätt öka projektets hållbarhetsprestanda och bidra till klimatmålen.

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt, vilket betyder att det inkluderar ett flertal olika hållbarhetsfrågor. Indikatorerna i Ceequal är indelade i åtta kategorier; projektledning, resiliens, lokalsamhälle och intressenter, markanvändning och ekologi, landskapsutformning och kulturhistorisk miljö, föroreningar, resurser samt transporter.

– Klimatfrågan är av yttersta vikt för infrastruktur- och anläggningssektorn. Med vår nya satsning och certifieringen Ceequal hjälper vi branschen ytterligare att säkra hållbarheten i infrastruktur- och anläggningsprojekt. Certifieringen är ett tydligt, trovärdigt och transparent kvitto på att projekten uppnår ställda hållbarhetskrav”, säger Sabina Jonestrand, Chef Breeam & Hållbar infrastruktur SGBC.