Distansarbete skapar IT-osäkerhet

97 procent av distansarbetarna använder företagets datorer. Foto: Barracuda

Den ökade andelen distansarbete har inneburit tydliga skillnader också vad gäller IT-säkerheten. När Barracuda Networks genomförde en global undersökning angav 85 procent av företagen som främst tillämpat distansarbete att de haft säkerhetsintrång. För företag där medarbetarna i första hand arbetat från kontoret är motsvarande siffra 65 procent. Molnbaserad teknik kan avvärja angreppen.

I undersökningen uppger 14 procent av respondenterna att de enbart arbetar från kontoret. Samtidigt säger hela 97 procent av de som arbetar hemma att de använder företagets datorer och andra enheter i nätverk som delas med fler medlemmar i hushållet. Något som ökar riskerna för intrång. Studien visar också att samtidigt som internetanslutningen hemma ofta är snabb kan den ändå inte erbjuda den tillförlitlighet och kvalitet som behövs.

För att hantera de utmaningar som orsakas av ökat distansarbete, fler ransomware-angrepp och andra cyberhot investerar många företag i teknik och tjänster inom Secure Access Service Edge.

– Vi ser ett mycket stort intresse för molnbaserade SASE-tjänster. De ger företag en möjlighet att snabbt och effektivt höja IT-säkerheten i den egna organisationen, särskilt i de fall medarbetarna arbetar i en hybridmiljö där enheter används i olika miljöer och nätverk, kommenterar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

– Med en SASE-plattform går det att arbeta med en modern säkerhetsarkitektur där man kan kontrollera och säkerställa att företagets policy tillämpas i molnet, på avdelningen och i den enskilda enheten, säger Peter Gustafsson.