Mark- och anläggningsföretagen drog in 11 miljarder förra året

Kommunerna står för den största delen av mark- och anläggningsbranschens offentliga affärer. Arkivbild

Fler än 9 000 företag inom mark och anläggning gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till drygt 11,8 miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

PublicInsight presenterar en kartläggning av 2020 års inköp av varor och tjänster inom mark och anläggning från landets alla myndigheter, kommuner och regioner. Den visar att sammanlagt 9 073 företag inom branschen gjort affärer för över 11 miljarder med offentliga köpare under 2020.  

Kommunerna står för den största delen av mark- och anläggningsbranschens offentliga affärer. Affärsvärdet på de kommunala offentliga inköpen inom mark och anläggning är 8,1 miljarder. Regionerna handlar minst av de offentliga köparna från företag inom mark och anläggning. Affärsvärdet här uppgår till 198 miljoner kronor.

– De offentliga affärerna är oerhört viktiga för landets maskinentreprenörer. Jag tror att det finns outnyttjad potential i branschen och fler som skulle vinna på att öka sin delaktighet på den offentliga marknaden. De kanske redan är där i dag och gör själva jobbet men då som underentreprenörer och till sämre lönsamhet än om de själva jobbade aktivt på den offentliga marknaden, säger Lars Hemmingsson, chef för branschutveckling på bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna.