Brist på laddstationer bromsar övergången till el

Det saknas incitament från regeringen för att få tjänstebilsförare vill välja elbil. Foto: Leaseplan

LeasePlan har med hjälp av undersökningsföretaget Detector undersökt hur svenska tjänstebilsförare ställer sig till eldrivna bilar. Bland över 4 000 svaranden uppger nära en tredjedel, 31 procent, att de skulle välja en elbil om de skulle göra sitt tjänstebilsval imorgon. Detta är nio procentenheter fler jämfört med när samma fråga ställdes i fjol. Ytterligare 33 procent skulle välja diesel + el och 32 procent bensin + el.

Vi vet sedan tidigare att fem procent av de svenska tjänstebilsförarna kör elbil idag och det är glädjande att var tredje uppger att de kommer välja en eldriven bil nästa gång de byter bil. Samtidigt visar vår undersökning att bristen på laddstationer och incitament att byta från regeringen får många att tveka, säger Malin Malm Commercial Director på LeasePlan Sverige.

Bland de förare som uppger att de inte kan tänka sig att välja en elbil är de vanligaste anledningarna att räckvidden per laddning är för kort och att det finns för få laddningsstationer. Hela 76 procent av tjänstebilsförarna uppger att de tycker det finns för få laddningsstationer i Sverige och endast 12 procent uppger att de skulle känna sig bekväma med att göra en längre Europaresa med tanke på räckvidden och antalet laddningsstationer längs med vägarna. Endast 2 procent av tjänstebilsförarna uppger att de tycker det finns tillräckligt med laddstationer längs med de svenska vägarna.

Utbyggnaden av antal laddstationer har gått framåt under de senaste åren och för resor i städer eller längs med de största motor- och landsvägarna är det i regel enkelt att hitta en laddningsstation. Men på landsbygden, inte minst i norra delarna av Sverige, kan det vara svårare och som tjänstebilsförare är det ytterst viktigt att kunna resa bekymmersfritt och obehindrat i hela landet, säger Malin Malm.

Majoriteten, 52 procent, av tjänstebilsförarna anser att regeringen inte gör tillräckligt för att främja övergången till elbilar. Endast 12 procent anser att de gör det. Trots de nya Bonus Malus-regler som infördes 1 april 2021 som gör det förmånligare att ha elbil anser tjänstebilsförarna att det inte är nog. 54 procent anser att de nya reglerna är dåliga.

– Majoriteten av tjänstebilsförarna anser att regeringen inte gör tillräckligt för att främja övergången till en fossilfri fordonsflotta och vi på Leaseplan håller med. De nya förmånsreglerna som trädde i kraft första juli kommer helt klart ha negativ inverkan på övergången till elbilar. Vi önskar att regeringen tar ett omtag för att säkerställa att de statliga incitamenten verkligen slår rätt, säger Malin Malm.