Satsar 200 miljoner kronor på el-mobilitet

Foto: Pixabay

Forskningsanslag framtidssäkrar transportnäringen

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att stödja forskning och innovation inom elektromobilitet. De får 200 miljoner kronor under perioden 2018–2023. Insatserna ska bidra till snabbare utveckling av nya tekniker främst för elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner.

Det pågår en utveckling av elektrifierade fordon, fartyg och luftfartyg. Elektromobilitet är ett nyckelområde för utveckling av elektrifierade fordon där Sverige också är framträdande. Såväl samhälle som industri behöver bygga kunskap, skapa innovativa koncept och utvärdera deras funktion inom områden där det saknas erfarenhet. För att Sverige fortsatt ska kunna bedriva avancerad kunskapsutveckling och för att omsätta nya insikter till innovativa lösningar som kan ge positiva effekter på investeringar och export behövs ett tätt samarbete mellan universitet och högskolor, institut och industri.

– Sverige är väldigt beroende av fordonsindustrin, både tillverkarna och medleverantörerna. De skapar inte bara jobb i hela landet de står också för en mycket stor del av Sveriges export och industriinvesteringar. Med den nyligen aviserade miljardsatsningen på testcenter för elektromobilitet i Göteborg och på östkusten och det nu beslutade forskningsanslaget på 200 miljoner kronor framtidssäkrar vi svensk fordonsindustri och jobb i hela landet, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Ett väl fungerande transportsystem är en central förutsättning för Sveriges utveckling och tillväxt. Sverige ska ha ett robust, miljöanpassat och pålitligt transportsystem som ligger i framkant när det kommer till innovativa och effektiva lösningar. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Sverige ska leva upp till de internationella klimatmålen och målen i Agenda 2030.