LFV gör översyn av det undre luftrummet

Strukturella förändringar av luftrummet tar tid att genomföra. Foto: LFV

LFV har fått regeringens uppdrag att föreslå hur luftrummet under 2900 meters höjd ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för miljövänligare flygningar till svenska flygplatser.

− I och med det här nya uppdraget är LFV utsedd till den myndighet som ska föreslå hur ett undre luftrum skulle kunna utformas. Vi ser fram emot att ta fram moderna och klimatsmarta förutsättningar för alla som använder det svenska luftrummet. Arbetet kommer att ske i nära dialog och samverkan med berörda intressenter, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör för LFV.

I maj 2019 redovisade LFV ett regeringsuppdrag som omfattade en fördjupad studie om utformningen av det svenska luftrummet. Studien resulterade bland annat i ett förslag på

luftrumsstrategi som kan utgöra underlag för uppdrag att genomföra en översyn av luftrummet I strategin pekades bland annat på behovet av en översyn av det undre luftrummet för att säkerställa att luftfartyg kan flyga miljöeffektivt in till landets kontrollerade flygplatser utan att piloter behöver begära att flyga i okontrollerat luftrum – samtidigt som tillgängligheten säkerställs för Försvarsmakten och andra användare av luftrummet på lägre höjder.

− Stora strukturella förändringar av luftrummet tar tid att genomföra eftersom det krävs omfattande analysarbete, säkerhetsgranskningar, simuleringar och koordinering med berörda intressenter. Det här är ett första steg för att bättre anpassa det svenska undre luftrummet för dagens och morgondagens flyg, inte minst utifrån miljöeffektivitet, säger Ann Persson Grivas.

Utredningen ska resultera i ett förslag på hur det undre luftrummet kan organiseras. Förslaget ska kunna vara ett underlag för flygplatserna att genomföra förändringar i sina respektive luftrum så att det skapas moderna förutsättningar för dagens och morgondagens flyg.

Luftrummet är indelat i olika skikt, bland annat beroende på närhet till en flygplats, och det är också indelat i kontrollerade och okontrollerade delar. Det är nu länge sedan, 1998, som den senaste luftrumsförändringen gjordes och det är nu hög tid att anpassa luftrummet efter de brukare som nu rör sig i lufthavet.