Mudderdeponi i Göteborgs Hamn blir vadhav

Vadhavet i Torsviken som det såg ut i juni då anläggningsmaskiner lämnat och grönskan fläckvis börjat få fäste i området. Bild: Göteborgs Hamn.

Nu får göteborgarna ett helt nytt, 18 hektar stort natur- och rekreationsområde i utkanten av Göteborgs Hamn. De stora vinnarna är dock vadarfåglar som brushane, myrspov, kärrsnäppa och strandpipare. Dessa får nu tillgång till en ny, eftertraktad biotop i form av ett vadhav med tre öar som anlagts ovanpå en tidigare deponi av 1,3 miljoner kubikmeter förorenade muddermassor. Vadhavet öppnar för allmänheten på lördag – men vadarfåglarna har redan börjat flytta in.

Sedan 1970-talet har ett invallat område i Torsvikensvikens södra del använts som deponi för muddermassor. Deponin användes för underhållsmuddringar som genomförts för att upprätthålla vattendjupet i farleder, inseglingsrännor, hamnbassänger och vid kajplatser.

Tillståndet upphörde 2009, och Göteborgs Hamn började då planera för hur man i möjligaste mån skulle kunna återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv. I samråd med bland annat Göteborgs Ornitologiska Förening kom man fram till att ett vadhav för vadarfåglar var en genomförbar åtgärd som skulle gynna fågellivet i området.

Men för att anlägga vadhavet krävdes ett cirka metertjockt täcke av ren lera som barriär mot de underliggande muddermassorna. Det som komplement till den invallning som kapslar in mudderdeponin i sidled. Täckleran hittades på andra sidan stan, i bygget av Marieholmstunneln.

– Där behövde man gräva bort stora mängder ren lera som vi kunde ta vara på och använda som barriär i vadhavsprojektet. Så där slog vi gemensamt två flugor i en smäll, säger Eduardo Epifanio, projektledare för vadhavet på Göteborgs Hamn.

Efter att vallar, öar och ett in- och utloppsystem som kan reglera djupet efter säsong färdigställts, kan vadhavet nu öppnas officiellt för allmänheten. Men redan när bassängen började vattenfyllas under senvåren började fåglarna flytta in. Det berättar Kåre Ström på Göteborgs Ornitologiska Förenings Torslandakommitté:

– Vadhavet kommer att gynna en grupp skyddsvärda arter som nu får en ny näringsrik biotop, och vi har redan sett att mängder av vadare har kommit till området. I fågelskådarkretsar är det många som förvånats över att de svarat så här snabbt på åtgärderna.

Men trots att vadhavet öppnas så återstår fortfarande arbete för att optimera dess egenskaper. En minst två år lång intrimningsperiod följer efter invigningen där man bland annat ska hitta rätt vattenregim och salthalt för att vadhavet ska erbjuda så goda näringsvärden som möjligt.