Varvsbron i Helsingborg öppnas för allmänheten

Bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. Illustration: Ramböll

Den nya cykel- och gångbron från stadsdelen Oceanhamnen till Helsingborg C är viktig för att minska avståndet mellan området och centrum. Nu står bron färdig att ta emot allmänheten.

Sedan våren 2020 finns en provisorisk gångbro som gör det möjligt för dem som flyttat in i Oceanhamnen att gå mellan Helsingborg C och piren. Men nu är alltså den ordinarie bron på plats efter förseningar orsakade av pandemin.

Den S-formade bron har mjuka svängar som ger god framkomlighet för cyklister och gående. De svängda rörelserna över hamnbassängen möjliggör också olika upplevelser i omgivningen, som den planerade parken i torrdockan, färjorna, sundet och Danmark.