SVEAB bygger om entrén vid Östra Station i Stockholm

SVEAB Anläggning utför förbättringsarbeten vid Östra Station. Foto: SVEAB

SL, Stockholms Lokaltrafik, har givit SVEAB Anläggning i uppdrag att förbättra entrén vid Östra Station under hösten. Uppdraget är är en mindrr entreprenad men som har stor betydelse för de passagerare som använder stationen. 

Arbetet innefattar rivning och uppförande av mindre betongkonstruktioner, anläggande av markvärme samt finplanering på torgytan mellan Drottning Kristinas väg och stationsområdet.