Professor: Om vi ​​ska nå 70 procenten av klimatmålet, måste vi göra något åt ​​biltrafiken. Alla bilar måste ha eldrift 

Mogens Fosgerau, professor i transportekonomi, efterlyser mer enhetlighet mellan investeringsplanen och klimatmålet. Foto: International Transport Forum / OECD 2021

Miljarder kronor kommer att rullas ut på järnvägar, broar och nya motorvägar fram till målåret 2035. 

Mogens Fosgerau, professor i transportekonomi, saknar sambandet mellan investeringsplan och klimatmål. 

 - Detta är en följd av en politisk överenskommelse som alla parlamentariska partier i Danmark står bakom, säger han i en intervju till Energy Watch. 

Detta innebär bland annat att en tredje bro måste byggas över Limfjorden via ön Egholm. 

Dessutom kommer de två första etapperna av en ny motorväg till Centraljylland, även kallad Hærvejs-motorvägen, att öppnas. 

Det är ett avtal som inte gör något för Danmarks mål att minska 70 procent av koldioxidutsläppen till 2030, betonar professor i transportekonomi Mogens Fosgerau, Köpenhamns universitet. 

 

- Danska parlamentet Folketinget har antagit ett mål som kräver att vi måste minska utsläppen med 70 procent. Det är mycket svårt att se hur målet kan uppnås i praktiken utan att vi ingriper mot biltrafiken. 

 - Men investeringsplanen förutsätter att biltrafiken kommer att fortsätta växa. Och vi kommer inte att räddas av elbilar, för att vi inte kommer att få så många elbilar. 

Planen avsätter också miljarder för att stärka kollektivtrafiken. 

Till exempel kommer pengar att spenderas på nya lätta tåg och för en helt ny järnväg mellan Århus och Silkeborg. 

Enligt professorn hjälper det inte mycket i förhållande till klimatmålet. 

- Man får inte tro att det hjälper någonting i förhållande till det stora minskningsmålet. 

- De projekt som ingår i avtalet ger en minskning med cirka 1000 ton koldioxid per år, säger professor. 

- Men det som vi behöver minska måste mätas i miljoner ton, säger han. 

Och även om alla förväntar sig fler elbilar på gatorna, enligt professorn, är det inte det som räddar oss i förhållande till klimatmålet. 

- När vi bara har fått elbilar är situationen annorlunda. Men 2030 kommer mellan två tredjedelar och hälften av bilarna fortfarande att vara bensinbilar.