Schneider Electric lanserar certifierat inbrottslarm med integrerat passersystem

Security Expert uppfyller EU-normen för säkerhetssystem Bild: Schneider Electric

EcoStruxure Security Expert, en plattform för certifierat inbrottslarm och integrerat passersystem från Schneider Electric, har fått Svenska Stöldskyddsföreningens certifikat i samtliga larmklasser. Testningen är genomförd av svenska forskningsinstitutet RISE.

Security Expert är ett komplett system för fastighetssäkerhet. Ett integrerat passer- och inbrottslarmssystem som effektivt skyddar människor, egendom och data samtidigt som ansvariga får en enkel överblick och hjälp att analysera stora mängder data och därmed kan fatta snabbare beslut. Och tillsammans med våra digitala tjänster ger ett mycket användarvänligt system och nya digitala möjligheter.

– Security Expert är certifierat hela vägen upp till larmklass fyra som krävs för exempelvis militära skyddsanläggningar, det är mycket flexibelt och skalbart och passar alla typer av företag och organisationer. Från den lilla lokala butiken till den internationella industrin, säger Peter Widström, produktchef Security på Schneider Electric.

Security Expert skyddar redan ett stort antal byggnader och fastigheter runt om i Europa då det uppfyller EU-normen för säkerhetssystem. Den nya certifieringen innebär att systemet även uppfyller de specifika krav som Svenska Stöldskyddsföreningen ställer och som svenska kravställare kan hänvisa till.

Enligt en undersökning som Schneider Electric genomförde bland 125 fastighetsbolag förra året svarade 70 procent att säkerhet är en av de viktigaste drivkrafterna bakom investeringar i IoT och uppkopplade fastigheter.

EcoStruxure Security Expert, som redan har integrerat systemen för passerkontroll och inbrottslarm, kan också kopplas ihop med övriga fastighetsautomationssystem. Det skapar förutsättningar för helt kundanpassade lösningar, kostnadsbesparingar och effektivitet i alla typer av fastigheter.

– Ju mer intelligens det finns i systemet, desto fler möjligheter till verksamhetsanpassning ges. Exempelvis kan belysning, ventilation och larm slås på och av i ett kontorsrum och andra utvalda utrymmen som förråd och annat, i samband med att en person går in och ut genom entrén, säger Henrik Bergman, systemarkitekt inom området säkerhet på Schneider Electric.