Cavotec tar förtöjningsorder i Norge

Med vakuumteknik förtöjs ett fartyg på några sekunder. Foto: Cavotec

Cavotec har tilldelats en order på nästa generations vakuumförtöjningsteknik, MoorMaster från den norska färjeoperatören Fjord 1. Kunden har också tecknat ett långsiktigt serviceavtal för operatörens befintliga MoorMaster vakuumförtöjningssystem och laddningsenheter för e-fartyg.

– Denna order visar återigen den viktiga roll som vår innovativa MoorMaster-teknik spelar för den maritima sektorn. Snabb förtöjning med MoorMaster ökar energieffektiviteten i hamnen och förbättrar den elektriska färjedriften, säger Patrick Mares, President Cavotec Ports & Maritime.

Ordern inkluderar två MoorMaster NxG-system, varav ett kommer att installeras vid en kaj i Sølsnes och ett vid Åfarnes, båda i västra Norge. Systemen kommer att förtöja en nybyggd elektrisk passagerar- och fordonsfärja 54 gånger om dagen. Den DNV GL-klassade färjan kommer att ha en kapacitet för 299 passagerare och 120 fordon. Systemen kommer att installeras och tas i drift 2023. Separat har Fjord 1 och Cavotec tecknat ett stort, långvarigt serviceavtal för befintliga MoorMaster vakuumförtöjningssystem och laddningsenheter för e-fartyg från Cavotec.

Den senaste generationen av MoorMaster, NxG, lanserades i oktober förra året och denna order är den andra bara i Norge. MoorMaster eliminerar behovet av konventionella förtöjningslinjer genom att ersätta dem med automatiserade vakuumdynor som förtöjer fartyg på några sekunder.