Innovativa planer för en färjefri E39 mellan Kristiansand och Trondheim

Olav Olsen och Norconsult tar förprojekteringsuppdrag för närmast spektakulära brokoncept. Bild: Norkonsult

Statens vegvesen, SVV, har valt konsortiet Dr. techn. Olav Olsen och Norconsult till tre förprojekteringsuppdrag för fast förbindelse för E39 utefter den norska västkusten. Det handlar om tre utmanande och närmast spektakulära brokoncept för Halsafjorden och Sulafjorden i Møre och Romsdal fylke i Norge. Två konsortier, varav Dr. techn. Olav Olsen och Norconsult är ett, har tillsammans tilldelats uppdrag för broförbindelserna. Det arbete som utförs kommer att utgöra beslutsunderlag för val av brokoncept för Halsafjorden och Sulafjorden.

– Tilldelningen bekräftar Norconsults starka kompetens för stora broar och vi är mycket glada för att ha vunnit dessa uppdrag. Vi ser fram emot att starta upp arbetet tillsammans med vår partner Dr. techn. Olav Olsen och ser även fram emot ett bra samarbete med Statens vegvesen. Norconsult har varit en pålitlig deltagare i ”E39 Fjordkorsningsprojekt”. Detta blir en spännande start på fortsättningen, säger Eirik Wie Furunes, teamledare för stora broar i Norconsult.

x

Vissa sträckor är tänkt att gå i rörtunnlar under vatten längs fjordkanten. Bild: SVV.

Halsafjorden är två kilometer bred och 500 meter djup vid brons aktuella plats, medan Sulafjorden är mellan 3,5 och 4,0 kilometer bred samt upp till 450 meter djup vid de aktuella platserna, skriver SVV i ett pressmeddelande på sin hemsida. Den färjefria E39:an över fjordarna kommer bidra till att knyta ihop bostads- och arbetsmarknaderna längs kusten i Møre og Romsdal län.

– Vi har under cirka tre års tid hämtat in data från fjordarna. Datainsamling över tid ger oss avgörande kunskap för att gå vidare med att utveckla brokoncepten för de aktuella fjordarna, säger Ove Nesje, projektdirektör på SVV, enligt ovan nämnda pressmeddelande. 

x

Utformar beslutsunderlag för val av brokoncept för Halsafjorden och Sulafjorden. Conceptbild: SVV

Det handlar bland annat om att tillämpa off shore-tekniker för att förankra broar i de djupa fjordarna och kilometerlånga brospann för att överbrygga avstånden. Vissa sträckningar är tänkta att gå i rörtunnlar under vatten längs fjordkanten. Norska stortinget har som mål att skapa en färjefri förbindelse mellan Kristiansand i södra delen av landet upp till Trondheim i norr vilket är fastlagt i den norska nationella transportplanen för 2018 till 2029. Planerna är de historiskt största infrastrukturprojektet i Norge någonsin.