Ställverket som levererar el till stora delar av Stockholmsregionen ska bytas ut

Norconsult kommer att ansvara för en helhetsleverans. Foto: Unsplash

Norconsult har utökat sitt erbjudande inom energi inom Transmission & Distribution till Stockholm, Göteborg och Trollhättan. Nu har man flera stora uppdrag för Svenska Kraftnät där man även tar hjälp av spetskompetens från Norconsultkoncernen på Island och i Polen.

Ställverket FT81 Hall, som förser stora delar av Stockholmsregionens elnät, bedöms nå sin tekniska livslängd år 2026. Stationen behöver därför förnyas och Norconsults experter inom Transmission & Distribution har anlitats av Svenska Kraftnät för att projektera ledningsåtgärder i samband med att FT81 Hall ska flyttas och byggas om.

– Hall är ett mycket spännande projekt som vid sitt färdigställande kommer bidra till en stabilare nätkapacitet i Stockholmsregionen, säger Irini Gionis, uppdragledare på Norconsult. Vi såg även möjligheten att utöka samarbetet inom koncernen i detta projekt, och har därför tagit hjälp av våra Norconsult kollegor på Island och i Polen – som har unik spetskompetens inom ledningsprojektering respektive design och konstruktion, fortsätter hon.

Norconsult kommer att ansvara för en helhetsleverans med projektering, markundersökningar, framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör. Johan Jalvemo, sektionschef för Transmission & Distribution, ser mycket positivt på förtroendet från Svenska Kraftnät och att kunna utveckla företagets nationella och internationella samarbete.

– Svenska kraftnät är en viktig kund, och Hall-projektet är helt i linje med Norconsults strategi, att genom samarbete och kreativitet skapa de grundläggande förutsättningarna för ett fossilfritt energisystem 2040, säger han. Vi har en delleverans i september, och kommer i nästa steg att arbeta som beställarstöd i projektet till och med år 2023 då ombyggnationen beräknas vara klar.