Säkrar framtida dricksvattenförsörjning i Malmöregionen

Drönarbild av Grevie vattentäkt, Staffanstorps kommun. Foto: VA SYD

VA SYD bjuder in till samråd om Grevie vattentäkt. Den 100-åriga grundvattentäkten förnyas för att bibehålla en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden.

I över 100 år har det skett vattenuttag i Grevie i Staffanstorps kommun. Idag pumpar VA SYD upp grundvatten från Alnarpsströmmen som går 70 meter under marken. Eftersom Alnarpsströmmen ligger så djupt skyddad är den mindre sårbar än ytvattentäkter och är därmed viktig för hela regionen.

Grevie vattentäkt är en av flera viktiga källor för att säkra upp sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning. När samhället växer och klimatet förändras behöver vi planera för ett ökat vattenbehov, men även stå rustade för eventuella driftstörningar eller krissituationer med vattenbrist, säger Ulrika Sabel, utredningsingenjör på VA SYD och ansvarig för arbetet med att modernisera Grevie vattentäkt.

En viktig del i arbetet är att ansöka om ett nytt, modernt miljötillstånd för vattenuttag. Det är i denna process som VA SYD nu bjuder in till samråd med berörda parter. Ansökan omfattar samma mängd vatten som VA SYD har tillstånd för idag, men brunnar och uttag kommer att omfördelas för en framtida hållbar verksamhet.