Satsar på fosforåtervinning ur avloppsslam

Ragn-Sells och Kemira satsar på fosforåtervinning ur avloppsslam i Helsingborg. Foto: Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells och kemiföretaget Kemira inleder ett samarbete för att återvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam på Kemiras område i Helsingborg. Projektet tilldelades nyligen 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp. Den planerade anläggningen i Helsingborg bygger på Ash2Phos, en patenterad teknik som har utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

– Kemira är världsledande inom vattenreningskemi. Vi är stolta över att de väljer att samarbeta med oss kring vår unika Ash2Phos-teknik, för storskalig återvinning av det kritiska näringsämnet fosfor, säger Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining.

Det nya avtalet innebär att Ragn-Sells går vidare med planerna att bygga en anläggning för fosforåtervinning inom Kemiras industripark i sydvästra Helsingborg. Kemira kommer bland annat att leverera viktiga råvaror till processen. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa åtminstone 30 nya arbetstillfällen i Sverige.

– Vi är mycket nöjda med att etablera samarbete med Kemira i Helsingborg. Det är en bra lokalisering, både avseende hållbarhet, infrastruktur och råvaruförsörjning, och vi ser fram emot att tillsammans utveckla detta vidare, säger Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox.

Ash2Phos-tekniken använder sig av förbränt avloppsslam, ur vilket mer än 90 procent av fosforn i askan tas tillvara. Samtidigt återvinns också järn och aluminium från de vattenreningskemikalier som använts för att binda fosforn i slammet i reningsverken. Kemira kan sedan använda både järnet och aluminiumet på nytt, vilket innebär ytterligare ett steg mot en cirkulär hantering av avloppsvatten.

– Vi är glada att Ragn-Sells valt att etablera den första nordiska Ash2Phos-anläggningen hos oss i Helsingborg. Inom Kemira har vi en lång historia av att arbeta med tekniker för att avlägsna fosfor från avloppsvatten och på så sätt minska övergödningen. Återvinning av värdefulla material från avloppsslam är ett stort steg framåt för mer cirkularitet i vattenindustrin, säger Per Andersson, chef för Product Lines Coagulants EMEA.

Fosfor är ett av näringsämnena i mineralgödsel och avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat. Men Europa är beroende av fosfor från gruvor utanför EU, vilket medför stora klimatutsläpp samtidigt som den ändliga resursen riskerar att bli en bristvara. Återvinningsprojektet i Helsingborg tilldelades nyligen 51 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet, ett statligt stöd till innovationer som minskar klimatpåverkan.