Tvärbanan startar trafiken till Bromma flygplats

Premiär för Tvärbanan till Bromma flygplats. Foto: SL

Nu börjar spårvagnarna gå på Tvärbanans nya linje 31 till Bromma flygplats via Bromma blocks och erbjuder en enklare resa för den som måste ta sig till flygplatsen eller handelsområdet. Tvärbanan får därmed två nya hållplatser i ett område i stark expansion.

– Jag är mycket glad och stolt över att SL, trots pandemin och projektets komplexitet, fortsätter att förstärka, förbättra och utveckla en redan robust kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Detta är ett styrkebesked för framtiden efter pandemin, säger SL:s trafikdirektör Fredrik Cavalli-Björkman.

Eftersom varken SL eller Swedavia har tidigare erfarenhet av att anlägga spår så nära en flygplats har arbetet med att utveckla säkra lösningar och möta krav kopplat till flygsäkerhet inneburit särskilda utmaningar. Det här är den första etappen av Tvärbanans Kistagren via Bromma blocks till Bromma flygplats och den har stått klar sedan årsskiftet. Under vintern och våren har SL och Swedavia arbetat intensivt med att slutföra kvarvarande arbete som krävs för trafikstart. 

– Genom ett nära samarbete med Swedavia har vi lyckats överkomma otaliga utmaningar och jag är stolt över att vi nu kan starta spårvagnstrafiken. Under pandemin måste vi alla hjälpas åt att stå över resor för att göra plats åt dem som måste resa. Men på förhand säger jag välkommen till linje 31, vårt nyaste tillskott på spårtrafikkartan, säger Fredrik Cavalli-Björkman.