Växjö kommun upphandlar behovsanpassad snöröjning

Växjö kommun utvecklar lösning som optimerar bemanning och maskiner för snöröjning. Arkivbild

Växjö kommun utvecklar nu nya lösningar för snöröjning, halkbekämpning och uppvärmning av fastigheter. Utvecklingen sker tillsammans med företag från näringslivet och en upphandling av sådana innovationer har nu genomförts. Vinnare blev Klimator och Winniio. Tillsammans med företaget Klimator kommer Växjö kommun utveckla en ny digital tjänst för optimering av snöröjning och halkbekämpning. Snöröjningen och halkbekämpningen ska bli behovsanpassad där rätt insatser sätts in på rätt ställe.

– Idag styr vi halkbekämpning och snöröjning utifrån temperaturnivåer och uppskattat snödjup. I en stor kommun som Växjö kan behovet av insatser variera mycket mellan våra tätorter. Förhoppningen är att den här lösningen kommer att optimera bemanning och maskiner samtidigt som vi får bättre överblick var i kommunen det finns störst behov, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef i Växjö kommun.

Samtidigt startar även ett projekt för att med bland annat AI-teknik (artificiell intelligens) kunna reglera värmen i kommunens fastigheter. Med hjälp av digitala lösningar ska fastigheterna få en jämnare uppvärmning. Till exempel skolor värms upp under dagen, för att sedan stå tomma på nätter och helger. Dagens uppvärmningssystem styrs också efter de kallaste rummen, vilket innebär att redan uppvärmda rum blir varmare.

– Det går åt mycket energi att värma upp till exempel skolor. Med en ny lösning får vi en mer energisnål uppvärmning av våra fastigheter och en jämnare värme. Det bidrar till trivsel för de som använder fastigheten och är en stor vinst för klimatet, säger Christer Carlsson, vd på kommunala fastighetsbolaget Vöfab.

Uppvärmningssystemet utvecklas tillsammans med Winniio AB.