Svag återhämtning av trafiken över Øresundsbron

Långt ifrån normaltrafik på Øresundsbron. Foto: Øresundsbro Konsortiet

Årets första kvartal på Øresundsbron avslutades med lättade svenska inreseregler, påskvecka och en svag ökning av den danska fritidstrafiken på förbindelsen. Totalt sett minskade vägtrafiken med 54,1 procent jämfört med samma period i fjol, men godstrafiken på Øresundsbron är stigande och stabil.

– Vi är långt ifrån normaltrafik på förbindelsen och restriktioner finns kvar i båda riktningarna. Men det finns en uppdämd lust att besöka andra sidan sundet, vilket tydligt märktes då många danskar passade på att besöka sina efterlängtade sommarhus i Sverige då gränsen öppnade, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Øresundsbro Konsortiets resultat blev ett överskott på 131 miljoner danska kronor före värdeförändring under det första kvartalet, vilket är en minskning med 134 miljoner danska kronor jämfört med samma period i fjol. Räntekostnaderna steg med 18 miljoner danska kronor som en följd av högre inflation, vilket direkt påverkar konsortiets realränteskuld. Valutaeffekt och engångskostnader har bidragit till att driftskostnader ökade med 9 miljoner danska kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

Pendlingstrafiken minskade 38,4 procent, vilket är betydligt minde än den totala personbilstrafikens minskning med 61 procent. Godstrafiken ökade med 0,7 procent jämfört med motsvarande period i fjol, varav lastbilarna över 9 meter ökade med knappt 5 procent.

– Sakta men säkert ser vi nu en svag återhämtning av trafiken jämfört med i januari. Godstrafiken var stabil under hela 2020, och i år ökar den faktiskt även jämfört med samma period 2019, säger Linus Eriksson.

Øresundsbro Konsortiets intäkter minskade med 112 miljoner danska kronor till 291 miljoner danska kronor under det första kvartalet, varav vägtrafikens intäkter minskade med 113 miljoner danska kronor. 

– Vaccinationerna tros ha kommit långt till sommaren och vi förväntar en ökad fritidstrafik, men med tanke på reserekommendationer och krav på negativa test eller coronapass bedömer vi just nu att årets trafik och intäkter ligger i nivå med 2020, säger Linus Eriksson.