Inga resurser till nya projekt i infrastrukturpropositionen

Byggföretagen kommenterar infrastrukturpropositionen. Arkivbild

Trafikverket bedömer att den föreslagna ramen räcker för att upprätthålla vägnätets och järnvägens nuvarande kapacitet – samt till investeringar som redan är beslutade och har fått en prislapp. Däremot menar Trafikverket att det inte finns resurser till nya investeringsprojekt.

– Kapaciteten behöver öka genom ännu fler investeringar. Satsningar på underhåll av befintlig järnväg, väg och hamnar står inte i motsatsförhållande till nyinvesteringar som en möjlig höghastighetsbana. Genom att hantera nya stambanor utanför den nationella transportplanen har regeringen fortfarande möjlighet att initiera ett verkligt initiativ med fokus på hållbara transporter, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Byggföretagen är sedan tidigare skarpt kritiska till regeringens öppning för att återförstatliga delar av järnvägsunderhållet.

– Varje utredning har visat att upphandling på en öppen marknad i konkurrens leder till bäst resultat. Infrastrukturutbyggnaden ska inte behöva tappa tid och tempo på grund av en omorganisering av järnvägsunderhållet till statlig regi, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Helhetsförslaget på nya stambanor som förhandlats fram av staten, kommuner och regioner i Sverigeförhandlingen kostar enligt Trafikverkets senaste bedömning 295 miljarder kronor. Sverigeförhandlingen innehåller även konkreta planer på drygt 285 000 nya bostäder.