Infrastrukturpropositionen öppnar för BRT

Foto: Scania

Svenska Bussbranschens Riksförbund tycker att det är glädjande att regeringen öppnar för satsningar på kapacitetsstarka bussystem som en väg för utveckling av infrastrukturen i Sverige. Det säger Anna Grönlund, förbundsdirektör i BR, apropå regeringens infrastrukturproposition.

BR har under flera år tillsammans med svensk fordonsindustri bedrivit ett intensivt lobbyarbete för att få till stånd satsningar på BRT (Bus Rapid Transit) i Sverige. Ett arbete som nu visar sig gett resultat. I infrastrukturpropositionen rekommenderas satsningar på BRT. Regeringen skriver: ”Satsningar på ökad spårtrafik behövs, men även andra effektiva kollektivtrafik­lösningar bör övervägas, till exempel snabb busstrafik med stor kapacitet, så kallad Bus Rapid Transit (BRT)”.

Regeringen utvecklar sedan resonemanget: ”Satsa på kraftig utbyggnad av kollektivtrafik i och mellan städerna utifrån en kostnadseffektiv mix av buss, BRT och spårburen trafik. Använd vägnätets frigjorda kapacitet genom minskad biltrafik och minskade parkeringsbehov.”

– I många länder runt om i Europa och övriga världen satsar man idag på att bygga ut kapacitetsstarka bussystem. Det ger enkelt uttryckt mer kollektivtrafik för pengarna och i tider när många regioner och länder brottas med en ansträngd offentlig ekonomi har alltfler upptäckt att BRT ger mer kollektivtrafik för samma skattekrona. I Storbritannien fick i veckan Cambridgeshire Guided Busway, ett nytt BRT-system, pris som årets mest innovativa transportlösning i Storbritannien. I Sverige ser vi fram emot att det första svenska BRT-systemet öppnas för resenärer inom kort, säger Anna Grönlund.

Svensk fordonsindustri har genom åren framgångsrikt byggt ett antal BRT-system runt om i världen. Med separata körfält för bussar, anpassade hållplatser och dedicerade bussar lyckas systemen öka kollektivtrafikens kapacitet, minska människors restider och bidra till en attraktiv stadsutveckling.