Möjligt för Swedavia att bygga en fjärde bana på Arlanda

Swedavia tagit fram en precisering kring en utbyggnad av Arlanda flygplats. Karta: Swedavia

Trafikverket har i samverkan med länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län samt med stöd av Swedavia tagit fram en precisering av riksintresset kring en utbyggnad av Arlanda flygplats. Riksintressepreciseringen är ett fördjupat underlag som värnar mark för att en fortsatt utveckling av Arlanda flygplats ska vara möjlig. Utredningens slutsatser som presenterades i förra veckan innebär att det blir möjligt för Swedavia att bygga en fjärde bana samt med en sådan utbyggnad öka trafiken över Väsby.

Upplands Väsby har motsatt sig planerna då banornas placering ökar flygets negativa bullerpåverkan och Väsbys möjligheter att utvecklas som kommun.

– Vi är för en utveckling av flygplatsen, det är bra för vår region. Men de slutsatser som Trafikverket gör kommer att lägga en våt filt över Väsbys möjligheter att utvecklas långsktigt. Vi kommer att fortsätta värna ett Väsby utan flygbuller, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

En enig kommunstyrelse stod bakom det remissyttrande som skickades till Trafikverket i höstas. Dock hörsammades inte de argument som kommunen lyfte fram kring miljö- och hälsokonsekvenser av den tänkta utbyggnaden av Arlanda. Kommunen har också framfört den negativa inverkan den tänkta utbyggnaden får vad gäller flygtrafiken över Väsby.

– Trafikverkets utspel om tystare flygplan och bättre möjligheter att bygga nära Arlanda, är ett hån mot Väsbyborna. Samtidigt som de talar om det, driver de på för mer buller över Väsby. Det håller inte ihop, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

Upplands Väsby är en av de kommuner som direkt berörs av flygbuller och har därför varit en av remissinstanserna för utredningen. I synnerhet de östra delarna av Upplands Väsbys tätort, som tidigare skonats från buller, skulle drabbas oerhört kraftigt av ökad flygtrafik.