Skopande flygplan i beredskap för skogsbränder

Nu ställs de mindre skopande flygplanen i beredskap. Foto: Jörgen Ericsson, SAAB.

Nu ställs de mindre skopande flygplanen i beredskap inför skogsbrandssäsongen. Beredskapen omfattar både Sverige och EU.

– Beredskapen anpassas kontinuerligt efter brandrisken i landet. Flygplanen kan också behöva rycka ut till andra länder inom EU då de är en del av den gemensamma beredskapen, säger Petronella Norell, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

De mindre flygplanen kan förstärka räddningstjänstens arbete med släckning från luften. Flygplanen står i grundberedskap om 180 minuter på Skavsta flygplats utanför Nyköping och kan baseras på annan ort och i högre beredskapsnivå utifrån det rådande brandriskläget. Flygplanen var ett nytillskott förra året och användes vid fem insatser.

De mindre skopande flygplanen är en del av rescEU som är ett extra skyddsnät med EU-gemensamma resurser där EU finansierar merparten av kostnaden och Sverige står som värd för resursen. Flygplanen kan komma att rycka ut i andra EU-länder under säsongen.

– Under både 2019 och 2020 har skogsbrandsäsongen i Sverige startat redan i april och flera insatser har genomförts tidigt på säsongen. På motsvarande sätt förekommer tidiga skogsbränder även i andra delar av norra Europa. Avtalet med EU innebär att beredskapen ska inledas den 1 april varje år för att kunna hantera bränder även tidigt under säsongen, säger Petronella Norell. 

Inför årets säsong har MSB inom ramen för avtalet med Saab utlöst en option som innebär att beredskapen förstärks med ytterligare två flygplan.

– De två nya flygplanen planeras att vara i drift under början av sommaren. Med fyra flygplan skapar vi en mer robust förmåga och en större flexibilitet eftersom vi kan vara aktiva på flera platser samtidigt.