SkiStar utvecklar unik elpistmaskin

SkiStar blir först i världen testa el-pistmaskinen. Foto: SkiStar

För första gången i skandinaviska fjällvärlden testar SkiStar under påskveckan en pistmaskin som helt drivs av el. SkiStar har sedan 2015 ställt om från fossilt drivmedel till förnybar diesel i pistmaskinerna i Sverige och introduktionen av eldrivna maskiner kommer att underlätta för hela skidbranschen att bli mer klimatsmarta. Testet av elpistmaskinen sker hos SkiStar Sälen, Tandådalen/Hundfjället.

Pistmaskinen Husky e-motion från tillverkaren Prinoth är fortfarande i konceptfas och SkiStar får som första aktör i världen testa pistmaskinen och på så sätt hjälpa leverantören att utveckla pistmaskinen för att på sikt kunna introducera den i SkiStars maskinpark. Under ett antal dagar under påskveckan kommer därmed t ex Trollskogen hos SkiStar Sälen i Hundfjället prepareras med 100 procent förnybar el.

– Redan 2015 började vi resan mot en fossilfri drift i våra skidanläggningar. Då bestämde vi oss att gå från fossilt drivmedel i våra pistmaskiner till förnybart. En dieseldriven pistmaskin släpper idag ut lika mycket koldioxid motsvarande 15-20 personbilar. På fem år har vi därmed minskat vår klimatpåverkan i vår drift med 70 procent i Sverige, tack vare att vi gått över till HVO100, förnybar diesel. Det var starten på vår hållbarhetsresa och nu tar vi nästa steg mot ännu mer hållbara skidanläggningar och klimatneutrala utsläpp från vår verksamhet, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

    För SkiStars del drivs skidanläggningarna redan i dag av förnybar energi i form av sol-, vind- och vattenkraft och planen är att när elpistmaskinen finns på marknaden så kommer delar av maskinparken ställas om till eldrivna fordon tillsammans med andra klimatsmarta bränslekällor som SkiStar har redan idag, till exempel förnybar diesel, HVO100 i Sverige. Även elpistmaskiner som drivs av vätgas är under utveckling på marknaden.

    Enligt SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation, stod utsläppen från pistmaskinerna för 70 procent av skidanläggningarnas totala utsläpp under 2019/2020. Omställningen i hela skidbranschen har redan börjat. Sedan 2018 har utsläppen från de 200 skidanläggningarna minskat med 40 procent, framför allt genom övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Även snötillverkningen har blivit mer energieffektiv. Idag behövs bara en sjundedel så mycket el för att tillverka samma mängd snö som det gjorde för fyrtio år sedan.