Sverige söker EU-pengar till infrastruktur

Björn Larsson Rosvall/TT: Göteborgs hamn. Arkivbild.

Regeringen ansöker om att få 225 miljoner kronor av EU för att delfinansiera fem större infrastrukturprojekt. Två av dem gäller förbättrade farleder och hamnar i Luleå och Göteborg.

"Sjöfarten är oumbärlig för svenskt näringsliv och vi ser att fartygen blir allt större. För att större fartyg ska få tillgång till Sverige behöver kapaciteten i farleder och hamnar möta branschens krav", säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

EU-fonder för ett sammanlänkat Europa ska under sex år investera 23,2 miljarder euro (cirka 220 miljarder kronor) i olika infrastrukturprojekt.

Sveriges regering har i år ansökt om 225 miljoner kronor till delfinansiering av fem projekt.

Förutom sjöfarten ska järnvägen förbättras mellan Hallsberg och Stenkumla, en del av Ostkustbanan mellan Sundsvall och Dingersjö samt mellan Ytterbyn och Bureå på Norrbotniabanan.