Skanska tar väguppdrag i Storbritannien

Skanska ska bygga en ny 16 kilometer lång tvåfilig väg i Östra England. Foto: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Highways England om att förbättra vägen A428 i regionen Östra England, Storbritannien. Kontraktet är värt cirka 5,8 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2021.

Skanska ska bygga en ny 16 kilometer lång tvåfilig väg mellan Black Cat-rondellen vid staden St Neots och Caxton Gibbet. Ett antal vägkorsningar ska också uppgraderas, varav en ny korsning ska förbättra trafikflödet till motorvägen A1 och den nybyggda vägsträckan. Det kommer också att skapas bättre framkomlighet för fotgängare, cyklister och ryttare samt en bättre förbindelse till St Neots och dess tågstation.

Projektet väntas ge avsevärda fördelar för både trafikanter och lokalsamhället, eftersom resandet mellan Milton Keynes, Bedford och Cambridge underlättas – vilket förväntas bidra till den ekonomiska tillväxten i denna snabbväxande region i Storbritannien. Den nya vägsträckan väntas öppna för trafik 2025/2026.