Österrike: Spårvägslinjen nr 4 i Linz förlängs

Spårvagn i Linz i Österrike. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Herbert Ortner

- Med det nyligen undertecknade genomförandeavtalet för spårvägskonceptet har en dröm om kollektivtrafik gått i uppfyllelse, konstaterade österrikiska staden Linz statsråd för infrastruktur, Günther Steinkellner, och bekräftade nyligen sitt långvariga engagemang för kollektivtrafikens vidareutveckling i stadens centrum.

Som en del av avsiktsförklaringen, undertecknad av federala och delstatsregeringar, åtar sig båda parter att gemensamt genomföra projektet för utvidgning S-Bahn-konceptet.

Mühlkreisbahn kommer att knytas an genom staden till centralstationen och en annan linje går via Gallneukichen till Pregarten. Förutom utbyggnaden av S-Bahn-nätverket innehåller memorandumet även andra punkter.

- För att ytterligare kunna öka den allmänna effektiviteten hos kollektivtrafiknätet anser de federala och statliga regeringarna också att vidareutvecklingen av spårvagnslinje 4 till Kremsdorf är ett förnuftigt projekt, underströk regionala rådgivaren för infrastruktur Günther Steinkellner och presenterade en detaljerad inblick i avtalet undertecknat av federala och delstatsregeringar.

Projektplaneringen har pågått i ungefär ett halvt år. Även om det mänskliga ögat kan upptäcka relativt lite vid första anblicken har många banavsnitt redan bearbetats bakom byggnadsstaket.

Dessa inkluderar till exempel korsningen av järnvägslinjen Traun - Marchtrenk, samordning angående en cykelväg nära vägen till Ansfelden, samordning angående framtida korsningspunkter för spårvagnen med statliga vägar samt samordning med kommunen Ansfelden angående korsningen under motorvägen A1 och det ursprungliga konceptet för den storskaliga Park & Ride-anläggningen vid Kremsdorfs lokala transportnav.