Colas Rail och ETF förlänger linje 14 i Paris metro

Colas Rail i arbete. Testning och inspektion i Paris Metro. Foto: Colas Rail

Konsortiet Colas Rail-ETF har erhållit ett kontrakt för detaljerad design och installation av räls för en förlängning av linje 14 i Paris metro.

Kontraktet, som är värt 71,4 miljoner euro, fördelas lika mellan de två företagen, och inkluderar gångvägar, ledstänger och tunnelmärkning. På linje 14 i Paris metro används gummihjul och driften är helt automatiserad.

Denna 14 kilometer långa förlängning av linje 14 i stadens södra del kommer att ansluta den nuvarande terminalen på Olympiades med flygplatsen Orly. Resetiden beräknas till 16 minuter.

Paris Transport Authority (RATP) startade testkörningen på den 6,4 kilometer långa norra förlängningen till linje 14 i februari 2020.