Personbilar ger data om vägarnas skick

Bilar berättar hur vägen mår. Foto: Ramboll

Nu kan bilar berätta hur vägen mår – i realtid. Ny teknik i personbilar läser av vägytans skick under bilfärden så att åtgärder kan planeras i rätt tid och underhåll som annars riskerar komma för sent kan undvikas. Resultatet blir bättre och säkrare vägar, klokare använda skattepengar och nöjdare invånare. Ramboll och NIRA Dynamics, som utvecklat tekniken, har skrivit återförsäljaravtal för Sverige och Finland.

– Kommunerna har stora underhållsbehov och måste i dag ofta prioritera oförutsedda skador som rapporterats in av invånarna. Med tekniken från NIRA kan vi få realtidskunskap om vägarnas skick så att insatser kan sättas in i rätt tid och på rätt plats. Kommunerna kan använda skattebetalarnas pengar klokare samtidigt som invånarna får bättre och säkrare vägar till skola och arbete, säger Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll.

Tekniken finns redan idag i över 200 000 datasamlande bilar och utrullningstakten är hög. Innan slutet på 2021 kommer 2 miljoner bilar ha utrustats, vilket möjliggör en täckning över hela Europa. Genom NIRAs unika algoritmer kan vägbanans ytskikt övervakas på ett sätt som inte varit möjligt förut, i större områden och med högre frekvens.

– Det känns väldigt spännande att inleda ett samarbete med en av nordiska marknadens stora spelare inom vägunderhåll. Att dra nytta av båda våra företags erfarenheter och bakgrund kan skapa nya möjligheter för produktutveckling som skänker nytta till kommuner i hela Sverige och Finland. Tillsammans kan vi effektivisera och förbättra vägunderhållet, för att skapa bättre vägar överallt, säger Lisa Åbom, vd på NIRA Dynamics.

Lisa bom Nira Dynamics
Lisa Åbom, vd på Nira Dynamics

Tjänsten är en del av Rambolls digitala plattform Waywize som även analyserar rörelsedata från mobiltelefoner för bättre stadsplanering, vägars koldioxidavtryck så att vi tar hänsyn till klimatet när vi planerar vägar, vibrationer så att yrkesförare får en bättre arbetsmiljö, och mycket mer.