SJ säger upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid

SJs förlust för regionaltågstrafiken i närmar sig Mälardalen en halv miljard kronor. Foto: Mälardalstrafik

Som en konsekvens av uteblivna biljettintäkter närmar sig SJs förlust för den upphandlade regionaltågstrafiken i Mälardalen en halv miljard kronor. SJ har inte erhållit någon extra kompensation för att upprätthålla trafiken under pandemin. Efter misslyckade försök att under ett års tid få omförhandla villkoren i avtalet för den upphandlade trafiken i Mälardalen, tvingades SJ i dag att säga upp avtalet i förtid. Det betyder att SJ slutar köra trafiken enligt nuvarande avtal i september.

SJ bedriver trafiken på uppdrag av Mälardalstrafik. Avtalet innebär att operatören ansvarar för både biljettintäkter och kostnader. Det är utformat så att eventuella överintäkter delas mellan operatör och beställare, men förluster bärs av operatören enbart. Avtalet ger dock SJ rätt att påkalla omförhandling om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras. Detta hänvisade SJ till redan i mars 2020, då effekterna av coronapandemin snabbt blev märkbara, och omförhandling begärdes.

– SJ skulle gärna fortsätta bedriva trafiken, men tyvärr upplever vi att vi inte har fått någon respons, det har inte funnits något intresse från beställarens sida att omförhandla avtalet. SJ skulle ha behövt någon form av ekonomisk garanti från Mälardalstrafik för att fortsätta den samhällsinsats som SJ utfört. Vi har försökt hålla ut och hoppas på antingen en öppning i diskussionerna, eller en avmattning i pandemin. Nu ser vi inga tecken på att Mälardalstrafik är beredda att dela den ekonomiska bördan som pandemin orsakat och mitt ansvar som vd i ett bolag som uteslutande lever på intäkter från våra kunder är att agera för att stoppa vårt finansiella blodflöde, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Mälardalstrafik är ett bolag som är samägt av sex regioner i Mälardalen. Mälardalstrafiks ägare har krävt och mottagit miljardbelopp från staten för att kompensera för uteblivna intäkter på grund av pandemin, pengar som dock inte till någon del har förmedlats till SJ.