SJ svarar MTR: ”Vi säljer inte konkurrerande trafik”

Foto: Christer Wiik

Nyligen meddelade MTR Express att bolaget skickat in ett formellt klagomål till Konkurrensverket. Företaget påstår att de har varit det enda tågbolag som inte har tillåtits att sälja biljetter i den marknadsdominerande kanalen SJ.se. ”Missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet”, hävdar MTR Express. Men nu ger SJ svar på tal.

I ett pressutskick skriver Mats Johannesson, vd MTR Express. ”Svenska resenärer kan till skillnad från andra länder idag inte jämföra avgångar och priser eller köpa sina tågbiljetter på ett ställe. Vi vill kunna konkurrera på likvärdiga villkor. När staten genom sitt bolag SJ motverkar konkurrensen får vi färre avgångar, högre priser och sämre utveckling på tågmarknaden. Fortsätter detta blir det svårt att få tillräckligt många att resa hållbart så vi når klimatmålen”

Niclas Härenstam, presschef på SJ, kommenterar nu MTR Express aktion:
- Att ett av världens största tågbolag som ägs till tre fjärdedelar av kinesiska staten och omsätter 47 miljarder kronor gnäller om att det är för dyrt att marknadsföra sin webbplats, det är patetiskt, skriver Niclas Härenstam och han vill dra jämförelser med andra branschmarknader.
- Vår policy är tydlig. Vi säljer kompletterande trafik för att ge god service åt våra kunder och skapa ett heltäckande nät i Sverige. Men vi säljer inte konkurrerande trafik. Det är egentligen självklart om man jämför med andra marknader. Du hittar inte Comviqs telefonabonnemang hos Telia och du hittar inte Norwegians flygresor hos SAS.
Härenstam menar också att SJ lagt ner mycket stor möda på att konstruera sina digitala system, vilket man inte anser att andra bolag har rätt att dra vinning av. 
- Vi har byggt upp och satsat mångmiljonbelopp på vår prisbelönta webb och app sedan vi bolagiserades. Här kommer nu ett kinesiskt statsägt tågbolag som är fem gånger så stort som SJ och anser sig ha rätt att kapitalisera på det eftersom man tycker marknadsföringskostnaderna är för höga på en konkurrensutsatt marknad, det är inget annat än absurt, avslutar Niclas Härenstam.